ข้อมูลธุรกิจ

เซเนกัล : หน่วยงานทางเศรษฐกิจ

Websites ให้ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนของเซเนกัล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั่วไป

กระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง   
-    www.finances.gouv.sn

กรมศุลกากร    
-    www.douanes.sn 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ    
-    www.ansd.sn  


ข้อมูลด้านการค้า

สำนักงานส่งเสริมการส่งออก    
-    www.asepex.sn

ศูนย์การค้าต่างประเทศ    
-    www.cices-fidak.com

Trade Point Senegal    
-    www.tpsnet.org

สภาหอการค้าและการเกษตร    
-    www.cciad.sn

West African Business Directory    
-    www.ecobiz.ecowas.int/en/


ข้อมูลการลงทุน

สำนักงานส่งเสริมการลงทุน    
-    www.apix.sn


ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเซเนกัลและแอฟริกา    
-    www.mfa.go.th/web/2374.php?id=19175 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (สถานทูตฝรั่งเศส ณ กรุงดาการ์)    
-    www.missioneco.org/Senegal

-------------------------------------------------


หมายเหตุ

 Websites ส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส แต่มีบางเว็บใช้สองภาษา และบางส่วนใช้ภาษาอังกฤษ


รวบรวมโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

ปรับปรุงล่าสุด 26 มิถุนายน 2551