ข้อมูลธุรกิจ

เซเนกัล : การเงินและการธนาคาร

ธนาคารกลาง - กลุ่มประเทศในแอฟริกาตะวันตก

     Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l' Ouest

     - อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สกุลฟรังก์เซฟา - คลิกที่นี่ - 

     Adresse : Avenue Abdoulaye Fadiga, 3108 Dakar, SENEGAL 
     Tel : (221) 33 839 05 00   Fax : (221) 33 823 83 35 

ธนาคารพาณิชย์

Bank of Africa - Sénégal (BOA)

Adresse : 4, avenue Léopold Sédar SENGHOR Résidence Excellence, BP 1992 Dakar          
Tél : (221) 33 849 62 40 Fax : (221) 33 842 16 67

 

Banque Atlantique Sénégal (BAS)

Adresse : 40, Boulevard de la République BP : 50780 Dakar RP
Tél : (221) 33 842 92 92   Fax : (221) 33 844 92 66

 

Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS)

Adresse : 69, Bd Général De Gaulle BP 229 Dakar
Tél : (221) 33 839 33 33   Fax : (221) 33 823 80 43

 

Banque des Institutions Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (BIMAO)

Adresse : Mermoz Pyrotechnie VDN BP 15098-CP 12524 Dakar Fann
Tél : (221) 33 869 80 69   Fax : (221) 33 860 29 44

 

Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS)

Adresse : 2, Avenue Léopold Sédar SENGHOR BP 392 Dakar
Tél : (221) 33 839 03 90-91    Fax : (221) 33 839 37 07

 

Banque Islamique du Sénégal (BIS)

Adresse : Immeuble Abdallah Fayçal Rue Huart X Amadou Assane NDOYE
Tél : (221) 33 849 62 62    Fax : (221) 33 822 49 48

 

Banque Nationale de Développement Economique et Social (BNDE)

Adresse : Cité Keur Gorgui VDN, Immeuble Elysée, BP 6481 Dakar

 

Banque Régionale des Marchés (BRM)

Adresse : Rue Dr Thèze x Assane NDOYE Immeuble la rotonde BP 32040 Dakar Ponty
Tél : (221) 33 889 60 80    Fax : (221) 33 823 63 83

 

Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce – Sénégal (BSIC–Sénégal)

Adresse : 1, rue jules ferry corniche est dakar BP 4106 Dakar
Tél : (221) 33 889 58 58    Fax : (221) 33 823 66 10

 

Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS)

Adresse : 45, Avenue Albert Sarraut BP 3890 Dakar
Tél : (221) 33 839 36 36    Fax : (221) 33 821 26 06

 

CITIBANK Sénégal

Adresse : 2, Place de l’Indépendance BP 3391 Dakar
Tél : (221) 33 849 11 11    Fax : (221) 33 823 88 17

 

Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale (CBAO), groupe Attijariwafa Bank *

Adresse : 1, Place de l’Indépendance BP 129 Dakar
Tél : (221) 33 839 96 96    Fax : (221) 33 823 20 05

 

Crédit du Sénégal (CDS)

Adresse : Bd Djily Mbaye X Rue Huart BP 56 Dakar
Tél : (221) 33 849 00 00    Fax : (221) 33 823 84 30

 

Crédit International

Adresse : Immeuble Le Goelan boulevard djily mbaye BP 50117 Dakar – Sénégal
Tél : (221) 33 889 18 18    Fax : (221) 33 822 80 80

 

Diamond Bank (succursale du Sénégal)

Adresse : 41 rue carnot BP 32101 Dakar Ponty 
Tél : (221) 33 829 69 00    Fax : (221) 33 821 56 92

 

Ecobank-Sénégal

Adresse : Km 5, Avenue Cheikh Anta DIOP BP 9095 CD DAKAR
Tél : (221) 33 859 99 99    Fax : (221) 33 859 99 98

 

ORABANK COTE D’IVOIRE, Succursale du Sénégal

Adresse : 40, Avenue Jean Jaurès X Carnot Dakar BP 14634 Dakar-Peytavin 
Tél : (221) 33 889 80 00    Fax : (221) 33 842 98 80

 

Société Générale de Banques au Sénégal (SGBS)

Adresse : 19, Avenue Léopold Sédar SENGHOR BP 323 Dakar
Tél : (221) 33 839 55 00    Fax : (221) 33 823 90 36

 

United Bank Of Africa (UBA)

Adresse : Dakar Route des Almadies Zone 12 Lot D BP 11045 Dakar – Sénégal
Tél : (221) 33 859 51 00    Fax : (221) 33 820 60 10

 

สถาบันการเงิน

ALIOS FINANCE Sénégal

Adresse : Bd Djily Mbaye X Rue Thann 
Tél : (221) 33 889 18 80

 

Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail (LOCAFRIQUE)

Adresse : 6, bd roosvelt Immeuble Trilenium BP 292 Dakar
Tél : (221) 33 849 81 00    Fax : (221) 33 822 08 94

.............................