ข้อมูลธุรกิจ

โกตดิวัวร์ : รู้จักประเทศ

โกตดิวัวร์

 

- ประธานาธิบดี H.E. Mr. Alassane Dramane Ouattara    
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร H.E. Mr. Mamadou Sangafowa COULIBALY

- สกุลเงิน  Franc CFA (XOF) อัตราแลกเปลี่ยน  1 € = 655 FCFA
  เป็นอัตราที่ผูกกับยูโร หรือประมาณ  1,000.- FCFA = 57 บาท 
  ไม่สามารถแลกกลับเป็นเงินสกุลหลักนอก ปท. ได้

- การใช้เครดิตการ์ดไม่แพร่หลาย (เฉพาะในเมืองใหญ่ รร และร้านอาหารสำคัญๆ) /   รหัสโทรศัพท์ +225

- ประชากร – 20.3 ล้านคน   /      GDP per Capita: USD 1,318    / Inflation: 1.6%
- เมืองหลวง – กรุงยามุสซุโกร     / เมืองท่า – นครอาบิดจอง

- ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เพชร ทอง โกโก้ เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม พลังงานน้ำ

- สินค้านำเข้า    
   1. เชื้อเพลิง (25 % ของการนำเข้าทั้งหมด)  
   2. ข้าว    
   3. เครื่องจักรกล    
   4. ยาและเวชภัณฑ์


- สินค้าส่งออก  
   1. โกโก้   
   2. เม็ดมะม่วงหิมพานต์

 

โกตดิวัวร์ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเต็มรูปแบบ เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาตะวันตก เช่นเดียวกับหนึ่งในเมืองที่ทันสมัย​​ที่สุดในแอฟริกาตะวันตก โดยตั้งแต่ปี 2012 รัฐบาลได้ส่งเสริมส่งเสริมการลงทุน การสร้างงานเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมมาตรการจูงใจนักลงทุนต่างชาติโดยการยกเว้นภาษีในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เมืองท่าสำคัญ ได้แก่ นครอาบิดจอง และเมืองซานเปโดร (San Pedro)


การเกษตร  Cote d'Ivoire แบ่งพืชเกษตรออกเป็น 3 สาขา

1. การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม : ปาล์ม น้ำมันมะพร้าว อ้อย ฝ้าย ยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์

2. การเกษตรเพื่อการส่งออก : กาแฟโกโก้

3. การเกษตรเพื่อการยังชีพ : ข้าวโพด, ข้าว, มันเทศกล้า ฯลฯ

ในปี 2013 และ 50% ของรายได้จากการส่งออกมาจากภาคการเกษตร และสามารถสร้างรายได้กว่า 70% แก่ประชากรทั้งประเทศ

 

พื้นที่เพาะปลูก ประกอบด้วย

1) โกโก้และกาแฟ 75%  
2) ฝ้าย ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 23% และ
3) พืชเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น กล้วย มะพร้าว 2% ของพื้นที่  

 

ข้าว  ชาวโกตดิวัวร์นิยมบริโภคข้าวและธัญพืช ในปี 2014 โกตดิวัวร์นำเข้าข้าวขาว  952,600 ตัน ในขณะที่ผลิตข้าวเปลือกได้ 2,053 ตัน และข้าวขาว 1,343 ตัน ปัจจุบัน รัฐบาลเร่งนโยบายแห่งชาติที่จะลดการนำเข้าและปรับปรุงการผลิตข้าวเพื่อพึ่งตัวเอง

 

**************