ข้อมูลธุรกิจ

บูร์กินาฟาโซ : ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

ตัวเลขทางเศรษฐกิจ

 

 เนื้อที่ (ตารากิโลเมตร)

 274,200

 จำนวนประชากร (ล้านคน)

 17.4 (2014)

 เมืองหลวง

 Ouagadougou (วากาดูกู)

 เมืองสำคัญ

 Bobo    Dioulasso    Banfora
 Koudougou   Ouahigouya

 อัตราเงินเฟ้อ (inflation)

 0.5 % (2014)   

 รายได้ประชาชาติ (USD)

 300 (2000)   / 1,727 (2014) 

 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 USD 1 = 630 CFA (2000)   /  493 CFA (2014)  

 เกษตรกรรมที่สำคัญ

 ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ฝ้าย การิเต้ ผักผลไม้ หนังสัตว์
 ถั่วลิสง

 สินค้าส่งออกและนำเข้าที่สำคัญ

 สินค้าส่งออก ได้แก่

 ฝ้าย สัตว์เลี้ยง ทองคำ การิเต้ (karate พืชที่ให้ไขมันใช้
 สำหรับผสมเครื่องสำเอง) ผักผลไม้ หนังสัตว์ หัตถกรรม

 สินค้านำเข้า ได้แก่

 ข้าว เสื้อผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ปริโตเลียม ปุ๋ย เกลือ
 ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ

 ศาสนา

 ความเชื่อดั้งเดิม 50%

 มุสลิม 40%

 คริสต์ 15%

 ภาษา

 ฝรั่งเศส, Moore, Peul, Dioula, Le Bobo

 เวลาแตกต่างจากไทย

 ช้ากว่า 5 ชั่วโมง

 สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ 

 สหประชาชาติ, OAU, OIC, NAM, ECOWAS,
 UEMOA, UNDP, IDA, UNESCO, UNCTAD,
 UNIDO, WHO, WTO

 

 

ตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม - ตามไฟล์แนบ ด้านล่าง - 

ข้อมูลจาก African Economic Outlook 2015

การเงินและการธนาคาร

หน่วยงานทางเศรษฐกิจ

ไฟล์แนบ