ข้อมูลสำคัญรายประเทศ

ข้อมูลน่ารู้สำหรับนักท่องเที่ยว

 • Do’s & Don’ts
  Do’s & Don’ts
  ข้อพึงปฏิบัติและข้อควรระวังในเดนมาร์ก
  ชาวเดนมาร์กเป็นคนไม่มีพิธีรีตอง มีอารมณ์ขัน และเป็นมิตร รวมทั้งเป็นคนยืดหยุ่น ปรับตัวง่ายและมีความต้องการ “สร้างบรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเอง (hygge) ชาวเดนมาร์กจัดเป็นชนชาติที่มีความสุขที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสหประชาชาติในปี 2013 ชาวเดนมาร์กชอบพูดจาตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม......
  18 ก.พ. 2559
 • เตรียมตัวก่อนมาเดนมาร์ก
  เตรียมตัวก่อนมาเดนมาร์ก
  สภาพอากาศ
  สภาพอากาศของเดนมาร์กมีผลจากสถานที่ตั้งที่เป็นเกาะ ส่งผลให้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ฤดูกาลในเดนมาร์กมี 4 ฤดู ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ....
  18 ก.พ. 2559