กระทรวงการต่างประเทศ

ประวัติย่อเอกอัครราชทูต

 

ประวัติย่อของนางสาววิมล คิดชอบ

embassador vimon image

นางสาววิมล คิดชอบ

เกิด   ๒๐ กันยายน ๒๕๐๐
การศึกษา
– รัฐศาสตร์บัณฑิต (ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๒๔
– รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต University of Illinois ปี ๒๕๒๖

การทำงาน

๒๕๒๗ – เริ่มรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งนายเวร สังกัดกองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย(กรมอาเซียนในปัจจุบัน)

๒๕๒๘ – เลื่อนตำแหน่งเป็นเลขานุการตรี สังกัดกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต

๒๕๒๙ – เลื่อนตำแหน่งเป็นเลขานุการโท สังกัดกองแบบพิธี กรมพิธีการทูต

๒๕๓๐ – ออกประจำการครั้งแรกในตำแหน่งเลขานุการโทประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

๒๕๓๒ – เลื่อนตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์และคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

๒๕๓๕ – กลับเข้าปฏิบัติราชการสังกัดกองคมนาคม วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี กรมอาเซียน

๒๕๓๗ – เลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสังกัดกองคมนาคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมอาเซียน

๒๕๓๘ – ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศในฐานะนักการทูตซึ่งเชี่ยวชาญงานด้านพหุภาคีให้ออกประจำการและร่วมบุกเบิกงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา อีกทั้งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำคณะผู้แทนถาวรไทยฯ

๒๕๔๒ – กลับเข้าปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุโรป 1 กรมยุโรป รับผิดชอบงานความสัมพันธ์ไทยกับสหภาพยุโรปและกับประเทศยุโรปตะวันตกอื่น ๆ

๒๕๔๖ – ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๒๕๔๗ – ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

๒๕๔๙ – ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐคอสตาริกาและสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ด้วย

กรกฎาคม ๒๕๕๒ – ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสารนิเทศ

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ตุลาคม ๒๕๕๕ – ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • ๒๕๔๖ – ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
  • ๒๕๔๙ – ประถมาภรณ์ช้างเผือก
  • ๒๕๕๓ – มหาวิชรมงกุฎ