ข่าวสารนิเทศ : ไทยปรับปรุงการออกใบอนุญาตทำการประมงรอบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย News

ข่าวสารนิเทศ : ไทยปรับปรุงการออกใบอนุญาตทำการประมงรอบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย