กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมืองออร์ฮุส News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมืองออร์ฮุส

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองออร์ฮุส เพื่อให้บริการการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และงานกงสุลด้านอื่นๆ แก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองออร์ฮุสและเมืองใกล้เคียงโดยมีคนไทยไปขอรับบริการกว่า ๑๑๐ คน นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดโต๊ะไว้รับลงทะเบียนสำหรับคนไทยในการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดให้มีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ ๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒