กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่ DEMA News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการใหญ่ DEMA

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือกับนาย Henning Thiesen ผู้อำนวยการใหญ่ของ Danish Emergency Management Agency (DEMA) ที่สำนักงานใหญ่ DEMA เมือง Birkerød โดยทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของ DEMA ในด้านการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทั้งในเดนมาร์กและในต่างประเทศ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบและความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือ     คนไทยในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินในเดนมาร์ก