กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมืองออลบอร์ก News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมืองออลบอร์ก

สถานเอกอัครราชทูต  กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่เมืองออลบอร์ก

 

                                      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรที่วัดแดนไทย เมืองออลบอร์ก เพื่อให้บริการการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และงานกงสุลด้านอื่นๆ แก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่ที่เมืองออลบอร์กและเมืองใกล้เคียง โดยมีคนไทยกว่า ๘๐ คน ไปขอรับบริการ ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณชุมชนคนไทยที่เมืองออลบอร์กและเมืองใกล้เคียงมา ณ ที่นี้ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่สำหรับดำเนินโครงการและกรุณาจัดอาหารกลางวันและอาหารเย็นให้แก่เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกท่านที่ไปดำเนินโครงการในครั้งนี้

 

Royal Thai Embassy in Copenhagen organizes a consular mobile unit in Aalborg

                                      On Saturday 24 November 2018, the Royal Thai Embassy in Copenhagen organized a consular mobile unit at Dan Thai Temple in Aalborg to provide services on passports and other consular matters for the Thai communities in Aalborg and nearby areas. More than 80 Thais came to receive the services. On this occasion, the Thai communities hosted lunch and dinner for the Embassy officials and staff which was very much appreciated.