กิจกรรม สอท. : พิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ News

กิจกรรม สอท. : พิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

พิธีและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้น ข้าราชการได้ถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์จำนวน ๔ รูป ที่ประจำอยู่ที่วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาในเวลา ๑๐.๓๐ น. เอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายองค์หล่อจำลองพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ Asia House เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พ.ญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน นาย Carsten Dencker-Nielsen กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงโคเปนเฮเกนและประธานกิตติมศักดิ์ Asia House พร้อมด้วยสมาคมและชุมชนไทยในเดนมาร์กเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย