กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าร่วมงาน Quality Travel Fair 2018  ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เข้าร่วมงาน Quality Travel Fair 2018 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก