กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ คณะผู้แทนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุม FishCRIME 2018 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก  News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ คณะผู้แทนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุม FishCRIME 2018 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก