กิจกรรม สอท. : พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ News

กิจกรรม สอท. : พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ต่อจากนั้นได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล การขับร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า และการลงนามถวายพระพร

นอกจากนี้ สมาคมคนไทยและชุมชนไทยในเดนมาร์กได้ร่วมจัดการแสดงวัฒนธรรมและกิจกรรมแสดงความรักต่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติของไทย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมทั้งสมาคมคนไทย  และชุมชนไทยในเดนมาร์ก

 

******************