กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยเอกอัครราชทูต (นายวิชิต ชิตวิมาน) เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เวลา ๐๙. ๑๕ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล การขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการลงนามถวายพระพร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานประดิษฐานองค์หล่อจำลองพระบรมรูปทรงม้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ Asia House

ผู้เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าหน่วยงานไทย และครอบครัว รวมทั้งสมาคมคนไทยและชุมชนไทยในเดนมาร์ก