กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดงานเทศกาลไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในการเปิดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกนประจำปี ๒๕๖๑ ณ สวนสาธารณะ Havneparken เขต Islands Brygge โดยมี นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต นาย Carsten Dencker- Nielsen ประธานกิตติมศักดิ์เอเชียเฮ้าส์และกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน หัวหน้า/ผู้แทนทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยของผู้ประกอบการและชุมชนไทยในเดนมาร์กรวมกว่า ๒๗ ร้าน รวมทั้งการออกบูธของหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงโคเปนเฮเกน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจนหน่วยงานจากประเทศไทยที่เดินทางมาร่วมงาน ได้แก่ สถาบันอาหาร กรมพัฒนาชุมชน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการแสดงดนตรี การรำไทย และการสาธิตมวยไทยของชุมชนชาวไทยในเดนมาร์ก ตลอดจนการจับฉลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างกรุงโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการตอบคำถามชิงรางวัลจากบริษัทที่สนับสนุน อาทิ ห้างสรรพสินค้า ILLUM, Pandora, ECCO
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเทศกาลไทยมาติดต่อกันเป็นปีที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเดนมาร์ก เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนั้น ยังมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนไทยในเดนมาร์กให้แน้นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นโอกาสให้ลูกหลานลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก ได้เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยในปีนี้ได้รับความสนใจจากทั้งชาวเดนมาร์ก ชาวไทย ในเดนมาร์ก และนักท่องเที่ยวทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวันรวมกว่า ๒๕,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ คน