กิจกรรม สอท. : คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ศึกษาดูงานที่เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  News

กิจกรรม สอท. : คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงานที่เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนำโดยพลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางเยือนเดนมาร์กเพื่อศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตวิชิตฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-เดนมาร์ก และภารกิจด้านต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่คณะ พร้อมทั้งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๖๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเดนมาร์ก นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวและนโยบายด้านการใช้พลังงานทดแทนของเดนมาร์กที่ House of Green อีกด้วย