กิจกรรม สอท. : การศึกษาดูงานของคณะวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๓ ที่ประเทศเดนมาร์ก News

กิจกรรม สอท. : การศึกษาดูงานของคณะวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๓ ที่ประเทศเดนมาร์ก

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ให้การต้อนรับพลตรี   ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก และคณะนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๓ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศเดนมาร์ก โดยคณะฯ ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท DHI ซึ่งมีประสบการณ์ที่ยาวนานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำ