กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางไปเยี่ยมช้างไทย ณ สวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกน  เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เดินทางไปเยี่ยมช้างไทย ณ สวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกน เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อุปทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เดินทางไปเยี่ยมและนำผักผลไม้ไปเลี้ยงช้างไทย ณ สวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกน เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนาย Jørgen Nielson ผู้อำนวยการสวนสัตว์ และนาย Bengt Holst รองผู้อำนวยการ สวนสัตว์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

ในโอกาสดังกล่าว อุปทูตฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการไปเยือนสวนสัตว์ครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยียนชีวิตความเป็นอยู่ของช้างไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเดนมาร์ก รวมทั้งได้อธิบายถึงที่มาของวันช้างไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีไทยได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ประกาศให้วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกปี   ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติมีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของแดนสยาม เป็น “วันช้างไทย” เพื่อให้คนไทยได้ร่วมรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และพร้อมใจกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ทั้งนี้ ช้างเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเดนมาร์กทั้งในระดับราชวงศ์และระดับประชาชนของทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้พระราชทานช้างจำนวน ๒ เชือก ได้แก่  พลายเชียงใหม่และพังบัวผา ให้แก่กษัตริย์เฟรเดอริกที่ ๙ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้พระราชทานช้างจำนวน ๒ เชือก คือ  พลายต้นศักดิ์และพังกันเกรา ให้แก่สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒ ในโอกาสเสด็จฯ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ประชาชนชาวสุรินทร์ได้มอบช้างอีก ๑ เชือก คือ พังสุรินทร์ เป็นของขวัญให้แก่ประชาชนชาวเดนมาร์กด้วย ทั้งนี้ พลายเชียงใหม่ซึ่งเพิ่งล้ม (เสียชีวิต) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อายุรวม ๕๘ ปี ได้รับการขนานนามให้เป็น “grandfather of elephants” ในยุโรป เนื่องจากเป็นพ่อพันธุ์ให้กำเนิดช้างรุ่นลูกหลานรวมหลายสิบเชือกกระจายอยู่ตามสวนสัตว์ต่าง ๆ ในยุโรป

ในปัจจุบัน สวนสัตว์โคเปนเฮเกนมีช้างไทยอยู่จำนวน ๔ เชือก ได้แก่ พังกันเกรา (อายุ ๒๑ ปี) พังสุรินทร์ (อายุ ๒๐ ปี) พลายพลายศักดิ์ (ลูกของพลายเชียงใหม่กับพังกันเกรา อายุ ๑๐ เดือน) และพลายช้าง (ลูกของพลายเชียงใหม่กับพังบัวผา อายุ ๓๘ ปี) ส่วนพลายต้นสักซึ่งเป็นช้างพระราชทานอีก ๑ เชื่อกที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ถูกยืมตัวไปเป็นพ่อพันธุ์ที่สวนสัตว์ที่สวีเดน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘