กิจกรรม สอท. : คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เดนมาร์ก News

กิจกรรม สอท. : คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เดนมาร์ก

 เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ให้การต้อนรับพลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงานที่เดนมาร์ก ในโอกาสดังกล่าว นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อุปทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของเดนมาร์กและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของเดนมาร์กให้แก่คณะฯ ซึ่งคณะฯ จะได้นำกลับไปใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

​