กิจกรรม สอท. : พิธีฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดแดนไทย ครบรอบ ๑ ปี News

กิจกรรม สอท. : พิธีฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดแดนไทย ครบรอบ ๑ ปี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อุปทูต ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีฉลองศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดแดนไทย ครบรอบ ๑ ปี พร้อมทั้งพบปะชุมชนไทย ณ เมืองออลบอร์ก โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคมแดนไทยซึ่งเป็นสมาคมที่ชุมชนไทยในออลบอร์กร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชุมชนและเอื้ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปปฏิบัติธรรม โดยมีพระจากวัดหนองจอก จังหวัดอุทัยธานี วัดมเหมสวรรดิ์ จังหวัดนครปฐม วัดใหม่หนองบัวรี จังหวัดนครราชสีมา และวัดป่าเสรีธรรม จังหวัดศีรสะเกษ ปฏิบัติศาสนกิจประจำอยู่ที่วัดและได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดพุทธแดนธรรม ประเทศนอร์เวย์ วัดแสงธรรมปทีป ประเทศออสเตรีย และวัดพระธรรมกาย  ประเทศเดนมาร์ก เพื่อร่วมประกอบพิธี รวม 6 รูป ในพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องไทยธรรม ถวายภัตตาหารเพล และถวายผ้าป่าโอกาสครบรอบ 1 ปี วัดแดนไทย ในโอกาสนี้ อุปทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีและแสดงความชื่นชมกับชุมชนไทย ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งวัดขึ้นมาได้ภายใน 2 ปี อันเป็นการแสดงถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนไทยด้วย โดยมีชุมชนไทยในออลบอร์กเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก