กิจกรรม สอท. : ASEAN Day News

กิจกรรม สอท. : ASEAN Day

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง ASEAN Day ณ  Asia House ในกรุงโคเปนเฮเกน เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ 50 ปี และประชาสัมพันธ์ให้อาเซียนเป็นที่รู้จักในเดนมาร์ก งานดังกล่าวมีคณะทูต ผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาควิชาการและสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยเอกอัครราชทูตเวียดนามในฐานะประธานกลุ่มคณะทูตอาเซียนประจำเดนมาร์ก (วาระเดือน ก.ค. – ธ.ค. 2560) ได้กล่าวต้อนรับแขกและอ่านสาสน์จากเลขาธิการอาเซียน และฝ่ายเดนมาร์กมี Ms. Susanne Hyldelund รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กด้านการค้ากล่าวสุนทรพจน์ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมงานได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและนำอาหารประจำชาติมาให้บริการผู้เข้าร่วมด้วย