กิจกรรม สอท. : Tiffin Thai Curry Lunch News

กิจกรรม สอท. : Tiffin Thai Curry Lunch

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองแก่สมาคม Danish-Thai Society ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติเป็นประจำมาทุกปี โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ในประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “The State of Affairs of the Kingdom of Thailand” เกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงเที่ยงวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน Tiffin Thai Curry Lunch ที่สมาคม Danish-Thai Society จัดขึ้นในรูปแบบข้าว-แกง ที่ Asia House ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีต่อเนื่องมาทุกปีโดยในงานดังกล่าวมีการเรี่ยรายเงินสมาชิกเพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนเด็กพิการซ้ำซ้อนในประเทศไทยด้วย  และในปีนี้สมาคมฯ ยังใช้โอกาสดังกล่าวอำลาเอกอัครราชทูตฯ ที่จะเกษียณอายุราชการในปลายเดือนกันยายน ศกนี้ด้วย

สมาคม Danish-Thai Society ก่อตั้งเมื่อ 68 ปีที่แล้ว และมีสมาชิกกว่า 100 คน ซึ่งล้วนมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจหรือส่วนตัว และหลายคนก็เติบโตในประเทศไทยและพูดภาษาไทยได้ด้วย