กิจกรรม สอท. : กิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ News

กิจกรรม สอท. : กิจกรรมถวายพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๕๐ น. นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อุปทูต ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าโคเปนเฮเกนและวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร รวม ๗ รูป เพื่อประกอบพิธี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนหน่วยงานของทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเดนมาร์กเข้าร่วม โดยในพิธีประกอบด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ การทอดผ้าบังสุกุล และการถวายเครื่องไทยธรรม

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพร ชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าโคเปนเฮเกนและวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร รวม ๖ รูป มาบิณฑบาต จากนั้น ในเวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวปรารถนา ดิษยทัต อุปทูต ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ผู้แทนของหน่วยงานทีมประเทศไทย และครอบครัว และชุมชนไทยในเดนมาร์ก เข้าร่วม