กิจกรรม สอท. : การประชุมสรุปผลการจัดงาน Thai Festival 2017 News

กิจกรรม สอท. : การประชุมสรุปผลการจัดงาน Thai Festival 2017

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดการประชุมสรุปผลการจัดงาน Thai Festival 2017 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีตัวแทนหน่วยงานทีมประเทศไทยและตัวแทนร้านค้าที่ร่วมออกงาน Thai Festival 2017 เข้าร่วม เพื่อระดมสมอง ประเมินผลสำเร็จ ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไปในอนาคต โดยคำนึงว่าการจัดงานเทศกาลในปีนี้มีแนวทางการจัดงานที่ให้บรรยากาศของงานมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยมากกว่าการสร้างความครื้นเครง เนื่องจากสภาวการณ์ที่ยังอยู่ในช่วงการถวายความอาลัย ในโอกาสนี้บรรดาผู้แทนร้านค้าต่างแสดงความพึงพอใจกับการจัดงานในปีนี้และมีผู้มาร่วมงานอย่างคึกคัก ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้งวัน โดยผู้ที่มาเที่ยวงานต่างแสดงความชื่นชมทั้งในเรื่องของการแสดงจากกระทรวงวัฒนธรรม บรรยากาศการจัดงานโดยรวม สถานที่ที่ใช้จัดงาน และการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถไฟทุกขบวน