กิจกรรม สอท. : งาน ASEAN Cultural Evening  News

กิจกรรม สอท. : งาน ASEAN Cultural Evening

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในเดนมาร์ก ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ และสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามฯ ได้ร่วมกันจัดงาน  ASEAN Cultural Evening ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการนำเสนอวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและสื่อมวลชนของเดนมาร์ก รวมทั้งคณะทูตานุทูต เข้าร่วมในงานดังกล่าวอย่างคับคั่ง  ทั้งนี้   ปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ถือเป็นการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของอาเซียนด้วย  ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนได้นำเสนออาหารประจำชาติ รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศตน โดยในส่วนของไทยนอกจากการนำเสนออาหารหลากหลายรายการซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและผลไม้ไทยที่เป็นที่นิยมแล้ว ยังได้จัดให้มีการแสดงของคณะนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งนำเสนอทั้งการแสดงของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก