กิจกรรม สอท. : งาน Thai Festival 2017 News

กิจกรรม สอท. : งาน Thai Festival 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับชุมชนไทยในเดนมาร์กได้ร่วมกันจัดงาน Thai Festival 2017 ขึ้นที่สวนสาธารณะ Havneparken เขต Islands Brygge ในกรุงโคเปนเฮเกน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยของร้านค้ากว่า 24 ร้าน รวมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากคณะนาฏศิลป์และดนตรีไทย สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งการแสดงของชุมชนไทยในเดนมาร์ก ได้แก่ โรงเรียนรักษ์ไทย สมาคมแม่บ้านไทยเดนมาร์ก การแสดงมวยไทย นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และการจับฉลากรางวัลบัตรโดยสารไป-กลับ (กรุงโคเปนเฮเกน-กรุงเทพฯ) จากสำนักงานการบินไทยอีกด้วย


ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยของชุมชนไทยในเดนมาร์กแล้ว ยังมีหน่วยงานและบริษัทจากประเทศไทยมาร่วมออกร้านด้วย อาทิ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมาร่วมประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้นโยบาย Medical Hub และสมาคมวัฒนธรรมและหัตถศิลป์ล้านนามาออกร้านจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสมาคมด้วย การจัดงานเทศกาลไทยในปีนี้ยังคงได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทย
ชาวเดนมาร์กและนักท่องเที่ยว  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน