กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้เยี่ยมชมสวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกน/Visit to Copenhagen Zoo News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้เยี่ยมชมสวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกน/Visit to Copenhagen Zoo

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้เยี่ยมชมสวนสัตว์กรุงโคเปนเฮเกน และพบหารือกับผู้บริหารสวนสัตว์ฯ รวมทั้งเยี่ยมชมครอบครัวช้างไทยในกรุงโคเปนเฮเกน นำโดยพลายเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันอายุ 53 ปี และอยู่ที่สวนสัตว์ฯ แห่งนี้มาแล้ว 50 ปี
 
On 7 January 2013, Ambassador of Thailand to Denmark paid a visit to Copenhagen Zoo and meet with the Zoo’s executives. She also visited the Thai Elephants family in Copenhagen led by Plai Chiang Mai who is currently 53 years old and has resided in this zoo for 50 years.