กิจกรรม สอท. : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยชุมชนไทยในเดนมาร์ก News

กิจกรรม สอท. : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยชุมชนไทยในเดนมาร์ก

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกนร่วมกับสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและงานเลี้ยงรับรองแก่ชุมชนไทยในเดนมาร์ก ณ Sallingvej Selskabslokaler, Vanløse เนื่องในวโรกาสวันครบรอบ 85 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภายในงานมีการแสดงรำถวายพระพร และกิจกรรมเทิดพระเกียรติโดยชุมชนไทยในเดนมาร์ก ซึ่งมีชาวไทยในเดนมาร์กเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก