กิจกรรม สอท. : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ News

กิจกรรม สอท. : พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยชุมชนไทยในไอซ์แลนด์

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในงานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่จัดขึ้น ณ กรุงเKing เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ โดยชุมชนชาวไทยในไอซ์แลนด์ โดยมีชาวไทยและครอบครัวเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน