กิจกรรม สอท. : การประชุมหัวหน้าสำนักงานภายใต้ ทีมประเทศไทย ประจำ สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน News

กิจกรรม สอท. : การประชุมหัวหน้าสำนักงานภายใต้ ทีมประเทศไทย ประจำ สอท. ณ กรุงโคเปนเฮเกน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  2555 นางสาววิมล คิดชอบ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เชิญคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปเฮเกน ประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำภาคพื้นสแกนดิเนเวียและรัฐบอลติก ผู้จัดการสำนักงานการบินไทยภาคพื้นสแกนดิเนเวีย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมในลักษณะ  Working Lunch ณ ภัตตาาคารภายในปราสาท Barnstorff Slot  เพื่อสร้างความคุ้นเคยเนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งใหม่  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน