กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดการบรรยายและสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่แขกระดับสูงลิทัวเนียในงานเลี้ยงรับรองที่บ้านพักฤดูร้อนของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำลิทัวเนีย ในวันศุกร์ที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒ News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดการบรรยายและสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่แขกระดับสูงลิทัวเนียในงานเลี้ยงรับรองที่บ้านพักฤดูร้อนของกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำลิทัวเนีย ในวันศุกร์ที่ ๖ ก.ย. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดการบรรยายและสาธิตการทำอาหารไทยโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ และเจ้าของร้านอาหารดาวมิชลิน R-HAAN Wisdom of Thai Cuisine) ให้แก่แขกระดับสูงลิทัวเนียในงานเลี้ยงรับรองที่บ้านพักฤดูร้อนของนาย Rolandas Valiūnas กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำลิทัวเนีย โดยมีนางสาวปรารถนา ดิษยทัต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตวิชิต ชิตวิมาน กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการต่อยอดและขยายผลความนิยมอาหารไทยในลิทัวเนียที่ริเริ่มโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลไทย 

ในโอกาสดังกล่าว นางสาวปรารถนาฯ ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในลิทัวเนีย ซึ่งมีความชื่นชอบในอาหารไทยและมีนักท่องเที่ยวชาวลิทัวเนียเดินทางไปประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนั้น ได้เชิญชวนนักลงทุนชาวลิทัวเนียที่สนใจเปิดกิจการร้านอาหารไทย ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีร้านอาหารเอเชียที่มีเมนูอาหารไทย และร้านอาหารไทยแบบ take away บ้าง แต่ยังไม่แพร่หลายนักและบางแห่งไม่ได้ยังมีเชฟเป็นชาวไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว เชฟชุมพลฯ ได้สาธิตการทำแกงมัสมั่นเนื้อ ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมและได้รับเลือกเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกโดย CNN Travel รวมทั้งได้ปรุงอาหารไทยให้แก่แขกที่มาร่วมงานเลี้ยงรับรองจำนวนกว่า ๓๐๐ คน ได้แก่ เมี่ยงกระทงทอง แกงมัสมั่นเนื้อกับข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอย่างมากของผู้มาร่วมงาน