กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะพ่อครัวไทย  ที่เดินทางมาร่วมโครงการต่อยอดและขยายผลความนิยมอาหารไทยในลิทัวเนีย News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะพ่อครัวไทย ที่เดินทางมาร่วมโครงการต่อยอดและขยายผลความนิยมอาหารไทยในลิทัวเนีย

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายชุมพล แจ้งไพร (เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ และเจ้าของร้านอาหารดาวมิชลิน R-HAAN Wisdom of Thai Cuisine) และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เนื่องในโอกาสที่เชฟชุมพลฯ และคณะจะเดินทางไปร่วมโครงการต่อยอดและขยายผลความนิยมอาหารไทยในลิทัวเนีย ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสถานเอกอัครราชทูต    ณ กรุงโคเปนเฮเกน ระหว่างวันที่ ๔ – ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงวิลนีอุส ประเทศลิทัวเนีย ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และเชฟชุมพลฯ ได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มพูนความนิยมอาหารไทยในเดนมาร์กและลิทัวเนีย ตามนโยบายส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลไทย