กิจกรรม สอท. : การแสดงชุด VIVA ASEAN ณ สวนสนุก Tivoli ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก News

กิจกรรม สอท. : การแสดงชุด VIVA ASEAN ณ สวนสนุก Tivoli ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก

 

เมื่อวันที่ ๗ และ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำเดนมาร์ก ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ กระทรวงวัฒนธรรมไทย และสวนสนุก Tivoli ซึ่งเป็นสวนสนุกที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จัดการแสดงชุด “VIVA ASEAN” โดยคณะนักแสดงจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ เวทีการแสดงกลางแจ้ง สวนสนุก Tivoli ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก ประกอบด้วย คณะทูตานุทูต ชาวเดนมาร์ก และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งเด็กและเยาวชนเดนมาร์กและต่างประเทศ ถือเป็นการรวมเอาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของ ๑๐ ประเทศอาเซียนมานำเสนอต่อชาวเดนมาร์ก เป็นครั้งแรก และเดนมาร์กเป็นประเทศแรกที่คณะ VIVA ASEAN เดินทางมาแสดงในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้อาเซียนและวัฒนธรรมอาเซียนจะเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น ตลอดจนได้รับการเผยแพร่ในเดนมาร์กต่อไป

การแสดงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวัฒนธรรมสัญจรอาเซียนสู่โลก (ASEAN Cultural Roadshow : Oneness to the World) ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ริเริ่มขึ้น ในโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนและได้ประกาศให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASEAN Cultural Year 2019 เพื่อนำเสนอแนวคิดอาเซียนรวมเป็นหนึ่งในสายตาชาวโลก ภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ทั้งนี้ นอกจากการแสดงที่สวนสนุก Tivoli ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย ๑๗,๐๐๐ คนต่อวันแล้ว คณะนักแสดงอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้จัดการแสดงชุด VIVA ASEAN ที่งานเทศกาลไทยกรุงโคเปนเฮเกน เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะเดินทางไปจัดแสดงที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อีกด้วย