กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

                เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และคณะ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมงาน Creative Business Cup Global Finals 2019 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๓ ๒๕๖๒ ตามคำเชิญของ Creative Business Network ผู้จัดงานให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตัดสินการประกวด Pitching Competition ในงานดังกล่าว โดยในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยออกสู่ตลาดระหว่างประเทศ และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับเดนมาร์กในการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการไทยและเดนมาร์ก