กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-ลิทัวเนีย ครั้งที่ ๓ News

กิจกรรม สอท. : เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-ลิทัวเนีย ครั้งที่ ๓

                    เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตประจำลิทัวเนียถิ่นพำนัก ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้เข้าร่วมการประชุม Political Consultation ไทย-ลิทัวเนีย ครั้งที่ ๓ ที่กรุงวิลนีอุส ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนียเป็นเจ้าภาพ โดยนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ส่วนฝ่ายลิทัวเนียมีนาง Diana Mickevičiene อธิบดีกรมลาตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลไกในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น