กิจกรรม สอท. :   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่หมู่เกาะแฟโร News

กิจกรรม สอท. : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน จัดกงสุลสัญจรที่หมู่เกาะแฟโร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดโครงการกงสุลสัญจรขึ้นที่เมือง Tórshavn หมู่เกาะแฟโร เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่และงานกงสุลด้านอื่นๆ แก่ชุมชนคนไทยที่อาศัยอยู่บนเกาะแฟโร โดยมีคนไทยไปขอรับบริการกว่า ๔๐ คน

หมู่เกาะแฟโรมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ ๑๓๐ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท พนักงานในโรงงานแปรรูปปลา พนักงานโรงแรม พนักงานนวด และแม่บ้าน ซึ่งการเดินทางไปดำเนินโครงการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบถึงชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยในหมู่เกาะแฟโรมากขึ้น