ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานทำสวน News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานทำสวน