ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตและรถยนต์ส่วนกลาง News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตและรถยนต์ส่วนกลาง