ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องการให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑