ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ๑ และสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ-หัตถบำบัด) ระดับ ๑  News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ สาขาอาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ๑ และสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ไทยสัปปายะ-หัตถบำบัด) ระดับ ๑