ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง จ้างสำรวจฐานรากอาคารที่ทำการฯ และออกแบบปรับปรุงชั้นใต้ดินให้เป็นห้องประชุมขนาด 30-50 คน โดยวิธีคัดเลือก News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง จ้างสำรวจฐานรากอาคารที่ทำการฯ และออกแบบปรับปรุงชั้นใต้ดินให้เป็นห้องประชุมขนาด 30-50 คน โดยวิธีคัดเลือก