ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเชิญชาวไทยและครอบครัว ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอเชิญชาวไทยและครอบครัว ร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร