ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องบริการกงสุลสัญจร ณ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่องบริการกงสุลสัญจร ณ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์