ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวการเกณฑ์ทหารและการตรวจคนเข้าเมืองของไทยวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00-18.00 น.ณ เมือง Århus  News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญฟังการบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวการเกณฑ์ทหารและการตรวจคนเข้าเมืองของไทยวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00-18.00 น.ณ เมือง Århus