ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2  เพื่อเตรียมการจัดงาน Thai Festival 2017  News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการจัดงาน Thai Festival 2017

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 2  เพื่อเตรียมการจัดงาน Thai Festival 2017 โดยมีตัวแทนร้านค้าที่เข้าร่วมออกร้าน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจับสลากเลือกพื้นที่ตำแหน่งเต็นท์ในงาน ซึ่งงาน Thai Festival 2017 มีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560  โดยในปีนี้ นอกจากจะมีร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าไทย และสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทยเข้าร่วมแล้ว ยังมีกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ Medical Tourism กระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมเผยแพร่ข้าวไทย และเต็นท์กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อนำไปร่วมสมทบในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และใช้ในการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในต่างประเทศด้วย