ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรี่อง คำเตือนกรณีการปลอมแปลงอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรี่อง คำเตือนกรณีการปลอมแปลงอีเมล์ของสถานเอกอัครราชทูต