ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเดนมาร์กร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน เรื่อง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในเดนมาร์กร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร