ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : กระทรวงการต่างประเทศ "งดรับ" ของขวัญทุกเทศกาล News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : กระทรวงการต่างประเทศ "งดรับ" ของขวัญทุกเทศกาล