ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน (รายละเอียดตามภาพด้านล่าง) News

ประกาศ สอท. / ประชาสัมพันธ์ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุน (รายละเอียดตามภาพด้านล่าง)